Nyt undervisningsmateriale til specialundervisning
– Den elektroniske bog! 

Som noget helt nyt udgiver E-Bogen elektroniske bøger til brug i undervisningen. De elektroniske bøger er primært et undervisningsmateriale til børn, unge og voksne med (svære) funktionsnedsættelser.

Børn, unge og voksne med svære funktionsnedsættelser har ofte brug for at tilegne sig viden gennem den visuelle og / eller den auditive sans. Ligeledes kan de være afhængige af andres hjælp i mange situationer. Den elektroniske bog giver, ved at tage hensyn til den enkeltes kompetencer, den enkelte mulighed for at tilegne sig viden på en måde, hvor han / hun selv skal være aktiv. Der tages højde for den bearbejdningstid, der kan være mellem oplevelse og reaktion, da læseren selv ved at trykke på en 0:1 kontakt kan bladre videre i bogen, når han/hun er parat til at læse videre.

De elektroniske bøger giver den enkelte læser udfordringer samt mulighed for, trods svære funktionstionsnedsættelser, at gennemføre en aktivitet selvstændigt uden hjælp fra andre.